2019

Годишен консолидиран финансов отчет зa 2019 година

Oditorski doklad kons 2019 GT

Poyasn GFO kons 2019 GT-1-31

Poyasn GFO kons 2019 GT-32-61

GFO kons 2019 GT

Годишен финансов отчет зa 2019 година

Poyasneniya GFO indv 2019-1-25

Poyasneniya GFO indv 2019-26-46

Odit doklad indv 2019

Zaveren GFO indv 2019

Варна плод“ АД уведомява своите акционери за отлагане оповестяването на Годишния финансов отчет за 2019г.

Uvedomlenie srok GFO

Тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 година:

Finansov_otchet_31_12_2019 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_12_2019 kons

Тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 година:

Finansov_otchet__31_12_2019

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_12_2019

Тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2019 година:

Finansov_otchet_30_09_2019 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_09_2019 kons

Тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2019 година:

Finansov_otchet__30_09_2019

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_09_2019

Тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2019 година:

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_06_2019 kons

Finansov_otchet_30_06_2019 kons

Тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2019 година:

Finansov_otchet__30_06_2019

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_06_2019

Тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 година:

Finansov_otchet_MSS_31_03_2019 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_03_2019 kons

Тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2019 година:

Finansov_otchet_MSS_31_03_2019

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_03_2019