2021

Годишен консолидиран финансов отчет към 31_12_2021 г. – формат ESEF

Годишният консолидиран финансов отчет за 2021 година ESEF формат се намира на следния адрес:

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/138143

Годишен индивидуален финансов отчет към 31_12_2021 г. – формат ESEF

Годишният индивидуален финансов отчет за 2021 година ESEF формат се намира на следния адрес:

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/138031

Tримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2021 година

Tримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2021 година

Tримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2021 година

Tримесечен отчет за третото тримесечие на 2021 година

Tримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2021 година

Tримесечен отчет за второто тримесечие на 2021 година

Tримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2021 година

Tримесечен отчет за първото тримесечие на 2021 година