Новини

Варна плод“ АД уведомява своите акционери за отлагане оповестяването на Годишния финансов отчет за 2019г.

Uvedomlenie srok GFO

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОСА НА 28.06.2019 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2019“.