Финансова информация

Финансовите отчети на дружеството се публикуват своевременно, съгласно изискванията на законодателството. В секциите по съответните години са прикачени конкретните финансови отчети.