Компанията

„ВАРНА – ПЛОД” АД е стоковото тържище с най-голям мащаб в Североизточна България. Акционерното дружество е публично и акциите му се търгуват на Българската фондова борса от юни 1998 г. Компанията се нарежда сред стоте най-ликвидни дружества по брой сключени сделки за 2006 година на фондовата борса.
“ВАРНА ПЛОД” АД е с предмет на дейност:

Организиране и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки и цветя и свързаните с тази дейност услуги – складови и хладилни площи
Транспортна дейност
Агентийна дейност
Маркентигова дейност
Отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи
Строителство и сделки с недвижими имоти за целите на дейността на дружеството.