2017

Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа зa 2017 година

Poyasneniya GFO Grupata 2017 compressed

Zaveren GFO Grupata 2017

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа зa 2017 година

Zaveren GFO 2017

Poyasneniya GFO 2017

Тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 година:

Finansov_otchet_MSS_31_12_2017 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_12_2017 kons

Тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 година:

Finansov_otchet_MSS_31_12_2017

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_12_2017

Тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2017 година:

Finansov_otchet_MSS_30_09_2017 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_09_2017 kons

Тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2017 година:

Finansov_otchet_MSS_30_09_2017

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_09_2017

Тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2017 година:

Finansov_otchet_MSS_30_06_2017 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_06_2017 kons

Тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2017 година:

Finansov_otchet_MSS_30_06_2017

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_06_2017

Тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2017 година:

Finansov_otchet_MSS_31_03_2017 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_03_2017 kons

Тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2017 година:

Finansov_otchet_MSS_31_03_2017

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_03_2017