ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ НА„ВАРНА ПЛОД“ АД

Как можете да подадете сигнал до „Варна плод“ АД?

  • като попълните формуляр по образец и го изпратите до следния имейл:
    vp_signal@varnaplod.bg;
  • Писмено на адрес: гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1;
  • Устно на телефон: +359 884 88 07 87.

Добре е да приложите всички писмени доказателства, с които разполагате. Също така може да
посочете лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да представят
допълнителна информация.

Документи: