2023

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г. – формат ESEF

Годишният консолидиран финансов отчет на „Варна плод“ АД към 31 декември 2023 година е публикуван и всеки заинтересован може да се запознае с него на адрес:

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/140426

Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г. – формат ESEF

Годишният индивидуален финансов отчет на „Варна плод“ АД към 31 декември 2023 година е публикуван и всеки заинтересован може да се запознае с него на адрес

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/140304

Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2023 година

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 година

Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2023 година

Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2023 година

Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2023 година

Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2023 година

Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2023 година

Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2023 година