2022

Tримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2022 година

Tримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2022 година

Tримесечен отчет за третото тримесечие на 2022 година

Tримесечен отчет за второто тримесечие на 2022 година

Tримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година

Tримесечен отчет за първото тримесечие на 2022 година