2022

Годишен консолидиран финансов отчет към 31_12_2022 г. – формат ESEF

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/139264

Годишен индивидуален финансов отчет към 31_12_2022 г. – формат ESEF

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/139163

Tримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2022 година

Tримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2022 година

Tримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2022 година

Tримесечен отчет за третото тримесечие на 2022 година

Tримесечен отчет за второто тримесечие на 2022 година

Tримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година

Tримесечен отчет за първото тримесечие на 2022 година