2018

Тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 година:

Finansov_otchet_MSS_31_12_2018 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_12_2018 kons

Тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 година:

Finansov_otchet_MSS_31_12_2018

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_12_2018

Тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2018 година:

Finansov_otchet_MSS_30_09_2018 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_09_2018 kons

Тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2018 година:

Finansov_otchet_MSS_30_09_2018

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_09_2018

Тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2018 година:

Finansov_otchet_MSS_30_06_2018 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_06_2018 kons

Тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2018 година:

Finansov_otchet_MSS_30_06_2018

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_30_06_2018

Тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година:

Finansov_otchet_MSS_31_03_2018 kons

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_03_2018 kons

Тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година:

Finansov_otchet_MSS_31_03_2018

Schetovodna_politika_obqsnitelni_zapiski_31_03_2018