Новини

Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2017 година

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОСА НА 30.06.2017 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2017“.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 30.06.2017 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1… виж цялата новина

Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2017 година