Информация за одитори

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
На ОСА, проведено на 30.06.2017 г. акционерите на „Варна плод“ АД избраха „Грант Торнтон” ООД за  одиторско предприятие, което да завери годишните финансови отчети на дружеството за 2017 година.
__________________________________
На ОСА през 2016 година акционерите на „Варна плод“ АД избраха Актив ООД за одиторско предприятие, което да завери годишните финансови отчети на дружеството за 2016 година. “Актив” ООД работи с висококвалифицирани сътрудници и консултанти в теорията и практиката на счетоводството, данъците и финансите.